Senatorowie przegłosowali w czwartek wieczorem kilkadziesiąt poprawek do ustawy o ochronie zdrowia w epidemii i po jej ustaniu.

Wśród przyjętych poprawek jest skreślenie przepisu, zakładającego przyznanie jednorazowej rekompensaty dla podmiotów, które w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowały polecenie premiera związane bezpośrednio z przeprowadzaniem wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym.

Reklama

Opozycja twierdziła, że w ten sposób rządzący chcą pokryć z pieniędzy podatników wydatki (ok. 70 mln zł), jakie m.in. Poczta Polska poniosła w związku z wyborami 10 maja, które nie doszły do skutku.

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński mówił podczas prac w senackiej komisji, że wysokość rekompensat będzie dokładnie szacowana przez ekspertów z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W tej sprawie będzie także wymagana opinia Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. I dopiero wtedy, kiedy to zostanie wyjaśnione, ustalone i nie będzie już żadnych wątpliwości, te wydatki zostaną pokryte ze środków Krajowego Biura Wyborczego, czyli instytucji, która zawsze finansowała wszystkie koszty związane z wyborami - podkreślał. Przepis stanowi m.in., że rekompensata nie obejmuje zasadnie poniesionych kosztów w przypadku, gdy zostały one poniesione na zakup środków trwałych, wyposażenia lub na inne wydatki, które mogą być wykorzystane w bieżącej działalności podmiotu.

Ustawa, do której Senat zgłosił w czwartkowym głosowaniu poprawki, zmienia wybrane przepisy zawarte w 16 regulacjach zdrowotnych m.in. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, fizjoterapeuty, diagnostyce laboratoryjnej, przeciwdziałaniu narkomanii, systemie informacji w ochronie zdrowia, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Regulacja wprowadza m.in. możliwość zdalnych egzaminów specjalizacyjnych w wybranych zawodach medycznych i doprecyzowuje przepisy związane w informatyzacją ochrony zdrowia.

Za całością zagłosowało 90 senatorów, trzy osoby były przeciw, jedna wstrzymała się od głosu.