Zgodnie z danymi MF dochody budżetu państwa wyniosły 162,6 mld zł, co stanowiło 41,9 proc. dochodów zaplanowanych w tegorocznej ustawie budżetowej w kwocie 387 mld 734,5 mln zł.

Reklama

Od początku roku do końca maja z budżetu wydano 164,8 mld zł, czyli 39,6 proc. kwoty zaplanowanej w tegorocznej ustawie budżetowej - 416 mld 234,5 mln zł.

Tym samym deficyt wyniósł 2,2 mld zł, co stanowi 7,6 proc. dopuszczonego w tegorocznym budżecie w wysokości 28,5 mld zł.

W okresie styczeń - maj 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosły 162,6 mld zł i były wyższe o 8,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – maj 2018 r. o ok. 7,5 mld zł - czytamy w komunikacie MF.

Reklama

Jak podano, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z VAT były wyższe o 3,3 proc. rdr (tj. ok. 2,4 mld zł); dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 0,5 proc. rdr (tj. ok. 0,1 mld zł); dochody z podatku PIT były wyższe o 7,1 proc rdr (tj. ok. 1,7 mld zł), natomiast dochody z podatku CIT były wyższe o 18,7 proc. rdr (tj. ok. 3,2 mld zł).

Ministerstwo poinformowało ponadto, że dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,2 proc. rdr, ale nie podało kwoty.

W okresie styczeń - maj 2019 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 11,7 mld zł i było wyższe o ok. 0,9 mld zł (tj. 8,2 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - maj 2018 r. - dodano.

Odnosząc się do wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - maj 2019 r., resort finansów podał, że w stosunku do tego samego okresu roku 2018 r. (144,4 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 20,4 mld zł, tj. 14,1 proc., głównie w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 8,3 mld zł) m.in. w związku z wypłatą „13 emerytury” w maju br.

Wzrost tegorocznych wydatków był także wyższy w związku z rozliczeniami z budżetem UE (więcej o 3,4 mld zł) oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 2,0 mld zł) - wytłumaczono.