Z badania zaprezentowanego w środę podczas III Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości wynika też, że dla 65 proc. badanych najtrudniejszym do przyswojenia tematem jest cyberbezpieczeństwo, a także kredyty i pożyczki, co deklaruje 44 proc.

Reklama

Z kolei trzy czwarte Polaków twierdzi, że bardzo dokładnie czyta zapisy w umowach finansowych, jednak 23 proc. osób z wykształceniem podstawowym przyznaje, że przy ich podpisywaniu sprawdza jedynie podstawowe dane.

Z badań wynika, że 9 proc. Polaków określa swoją wiedzę finansową jako dobrą i bardzo dobrą. Szczególne nisko swoją wiedzę w tym zakresie oceniają młodzi w wieku 18-34 lat (57 proc. wskazań) oraz osoby powyżej 65. roku życia (56 proc. wskazań).

Ten obszar wiedzy stwarza też problemy mieszkańcom wsi wśród których 58 proc. osób nie określa własnego poziomu znajomości zagadnień finansowych choćby jako przeciętny.