Z badania przeprowadzonego przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy wynika, że niemal połowa respondentów (47 proc.) deklaruje, że raz w roku "coś odłożyło", ok. 17 proc. respondentów robi to regularnie. Jak pokazują wyniki badań "Postawy Polaków wobec finansów" osób, które oszczędzają z myślą o emeryturze, jest 8 proc. W 2015 roku było ich prawie trzy razy więcej.

Reklama

- Dostrzegamy, że liczba respondentów, którzy deklarują oszczędzanie na emeryturę jest płynna i dynamicznie reaguje na doniesienia rynkowe czy reformy systemu emerytalnego. Przy dużej zmianie w OFE w 2015 roku ten wskaźnik był na historycznie najwyższym poziomie i wynosił 21 proc. Teraz, kiedy mamy obniżony wiek emerytalny i mniej niepokojących doniesień wokół tematu, o emeryturze jako celu oszczędzania mówi zaledwie 8 proc. respondentów – twierdzi szef pionu zarządzania produktami detalicznymi, usługami maklerskimi, segmentami i siecią oddziałów w Citi Handlowy Jacek Taraśkiewicz.

Z badania wynika, że najczęściej oszczędzamy na tzw. czarną godzinę, remonty i urlopy. Połowa z nas odkłada gotówkę lub wpłaca pieniądze na depozyt, 19 proc. inwestuje w akcje, 9 proc. w fundusze emerytalne, 6 proc. w fundusze inwestycyjne. Inne cele wskazało 17 proc. badanych.

- Badanie pokazało, że jest jeszcze dużo do zrobienia w kwestii strategii inwestycyjnych. Połowa z nas trzyma oszczędności w gotówce lub na depozycie, czyli środki nie pracują aktywnie. Zauważamy niewielki wzrost w przypadku zainteresowania funduszami inwestycyjnymi – dodaje Taraśkiewicz.

Z danych OECD wynika, że Polacy się bogacą. Nasze oszczędności urosły już dwukrotnie i obecnie średnio jeden mieszkaniec ma ich już 101 tys. zł, czyli prawie dwukrotnie więcej niż miał w 2008 roku. Wtedy do dyspozycji mieliśmy 49 tys. zł.

Z badań Fundacji Kronenberga, które prowadzone są od 2014 roku wynika, że blisko 2/3 badanych deklaruje, że dyskutuje o kwestiach finansowych z najbliższymi (w bieżącym roku ten odsetek wynosi on 63 proc.). Jednak połowa osób przyznaje, że dzieli się z pozostałymi domownikami pełną wiedzą o posiadanych środkach finansowych. Ponadto wspólne decyzje w kwestiach większych wydatków w ciągu roku podejmowane są w przypadku 55 proc. badanych.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej (1028 osób) grupie Polaków w wieku 15 - 75 lat.

Reklama