Powołanie następuje na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpocznie się 29 czerwca 2017 roku. Rada nadzorcza banku dokłada wszelkich starań, by dalsze prace mające na celu powołanie pozostałych członków zarządu nowej kadencji zostały zakończone w możliwie najkrótszym terminie - napisano w komunikacie. Na początku czerwca Wojciech Sobieraj, współtwórca i wieloletni prezes Alior Banku, złożył radzie nadzorczej oświadczenie o nieubieganiu się o wybór do zarządu banku na następną kadencję.

Reklama

Katarzyna Sułkowska od grudnia 2011 roku pełniła funkcję wiceprezesa Alior Banku.

Michał Chyczewski prowadził grupę doradztwa transakcyjnego dla sektora instytucji finansowych w Polsce w firmie doradczej EY, gdzie prowadził grupę doradztwa transakcyjnego dla sektora instytucji finansowych w Polsce, wspierając polskie instytucje finansowe w transakcjach fuzji i przejęć. W przeszłości był związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (dyrektor zarządzający), PKO Bankiem Polskim S.A. (pierwszy wiceprezes Kredobank na Ukrainie), Bankiem BPH S.A. (starszy ekonomista) oraz grupą inwestycyjną MCI (wiceprezes Private Equity Managers S.A., członek zarządu MCI Capital TFI S.A., członek zarządu Invia AS w Czechach).

W latach 2007-2009 pełnił funkcję podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie odpowiadał za sektor instytucji finansowych, w tym nadzór nad Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, PKO Bankiem Polskim S.A. oraz PZU S.A.

W latach 2015-2016 pełnił funkcję Stałego Przedstawiciela RP przy Światowej Organizacji Handlu w Genewie. Karierę biznesową rozpoczął w warszawskim biurze firmy doradczej Andersen w roku 2002. Jest absolwentem szwajcarskiego uniwersytetu HSG w St. Gallen (International Exucutive MBA), programu menadżerskiego z zakresu fuzji i przejęć na Harvard Business School oraz kierunku metody ilościowe i systemy informacyjne w Szkole Głównej Handlowej.

Filip Gorczyca od 2016 r. jest dyrektorem ds. działalności inwestycyjnej w Grupie Medicover, gdzie odpowiadał za proces pierwszej oferty publicznej zakończony debiutem na Giełdzie w Sztokholmie w maju 2017 r. W latach 2004-2016 Gorczyca pracował w międzynarodowej firmie doradczej PwC. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz certyfikat ACCA. Jest absolwentem programu menedżerskiego na Harvard Business School oraz kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej.

Katarzyna Sułkowska od lat jest związana z Alior Bankiem. Od grudnia 2011 r. pełniła funkcję wiceprezesa zarządu. Od stycznia 2008 r. do listopada 2011 r. kierowała Obszarem Ryzyka Kredytowego w Alior Banku. W latach 2002-2007 była dyrektorem zarządzającym Departamentu Windykacji Detalicznej Banku BPH S.A. W latach 1998-2001 pracowała w Citibank Polska, gdzie pełniła funkcję naczelnika w Departamencie Windykacji. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie z dyplomem w dziedzinie finanse i bankowość (1997), a następnie różne szkolenia w Polsce i za granicą, uczestniczyła także w konferencjach dotyczących m.in. obsługi zadłużenia i zarządzania kredytami.