W IV kwartale 2016 r. z tytułu pracy Polaków za granicą do kraju trafiło 4,2 mld PLN. Kwota ta była o 0,1 mld zł wyższa niż w IV kwartale 2015 r. Migranci długookresowi przekazali do Polski o 0,1 mld zł mniej, ale za to transfery od pracowników krótkookresowych były o 0,2 mld PLN wyższe - podał NBP.

O wzroście transferów od migrantów krótkookresowych zadecydowały w głównej mierze wyższe przekazy od Polaków pracujących w Niemczech i po części również w Norwegii.

W przypadku pracowników długookresowych, zanotowany spadek w najwyższym stopniu dotyczył Wielkiej Brytanii (w znacznie mniejszym stopniu Irlandii) - napisano.

NBP podał, że mimo pewnych zmian w transferach z poszczególnych krajów, ogólna wartość środków przekazywanych do Polski nie wskazuje na zmianę trendu.

Od początku 2014 r. środki napływające do kraju z tytułu pracy Polaków za granicą utrzymują się na stabilnym poziomie. Również kwota zanotowana w IV kwartale 2016 r. jest kontynuacją tej tendencji - napisano.