Pierwsze prace nad uregulowaniem tej drugiej kwestii rozpoczęły się latem 2013 roku w Senacie. W ubiegłym roku propozycje przybrały postać projektu ustawy. Zakładał on między innymi utworzenie bazy rachunków kont bankowych oraz SKOK-ów, otwartej dla spadkobierców posiadających dokumenty potwierdzające nabycie praw do spadku. Dzięki temu łatwiej byłoby im dotrzeć do wszelkich środków pozostawionych przez zmarłego, w tym tych znajdujących się na martwych kontach.

Reklama

W styczniu okazało się jednak, że nie tylko Senat pracuje nad centralnym rejestrem rachunków. Tę kwestię planuje uregulować również MSW, we współpracy z Prokuraturą Generalną i Ministerstwem Finansów. Projekt przewiduje utworzenie bazy, która ma ułatwić ewidencję i wgląd do rachunków instytucji publicznych oraz obywateli. Ma to pomóc między innymi w ściganiu przestępstw gospodarczych.