Wśród proponowanych rozwiązań znalazły się między innymi: ujemna stawka LIBOR, istotne zmniejszenie spreadu (różnicy kursu kupna - sprzedaży) w ciągu najbliższych 6 miesięcy oraz wydłużenie na wniosek klienta czasu spłaty kredytu we frankach lub jej okresowe zawieszenie.

Reklama

Prezes tej instytucji Krzysztof Pietraszkiewicz powiedział na konferencji prasowej, że rozwiązania zaproponowane przez ZBP w dużej mierze pozwolą ograniczyć skutki skokowego wzrostu kursu franka. Dodał, że propozycje te ZBP zbudował w oparciu o rozwiązania, które w niektórych bankach, częściowo lub w poważnej mierze zostały z sukcesem wdrożone.

W związku z tym liczymy na to, że odzew będzie znaczący - powiedział Pietraszkiewicz.

Związek Banków Polskich proponuje też umożliwienie kredytobiorcom bezprowizyjną zamianę waluty kredytu z franka szwajcarskiego na walutę krajową po kursie równym średniemu kursowi NBP. Prezes Pietraszkiwicz zapowiedział też, że zarząd ZBP wystąpi do banków o pilną realizację apelu ministra finansów, by fiskus nie żądał płacenia podatku od umorzonej części długu niewypłacalnemu kredytobiorcy.

Reklama

Po uwolnieniu kursu franka w ubiegłym tygodniu, zamiast około 3,50 złotego, dziś płacimy za szwajcarską walutę około 4,20 złotego.