Kara jest wynikiem postępowania, które wszczęto jeszcze jesienią ubiegłego roku. Chodzi o niektóre postanowienia zawarte w formularzach informacyjnych i umowach oferowanych klientom biorącym kredyty konsumenckie.

Reklama

W ocenianym formularzu widniała informacja, że oferta obowiązuje wyłącznie w dniu jej sporządzenia. W opinii prezes Urzędu, jeden dzień na podjęcie decyzji o zaciągnięciu pożyczki jest niewystarczający, ponieważ uniemożliwia konsumentom porównanie otrzymanej oferty z innymi dostępnymi na rynku - czytamy w komunikacie UOKiK.

Inna sprawa to naruszenie polegające na nałożeniu na konsumenta obowiązku wystąpienia do banku z wnioskiem o zmniejszenie oprocentowania, jeżeli stopa procentowa ulegnie zmianie. Tymczasem zgodnie z prawem to obowiązkiem banku jest zmniejszanie lub zwiększanie oprocentowania w związku ze zmianami wskaźników NBP.

Praktyka była nieuczciwa tym bardziej, że w przypadku zwiększenia stóp procentowych - Getin Noble Bank mógł samodzielnie podwyższać odsetki. Prezes UOKiK uznała, że była to praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów - czytamy w komunikacie.

Ostatnie zastrzeżenie dotyczy braku informacji, które istotne są dla klientów spłacających kredyt przed terminem.

Kara, jaką nałożono na bank, wyniosła 2 829 232 zł. Wiadomo już, że Getin Noble Bank odwołał się od tej decyzji do sądu.