Zgodnie z komunikatem, od początku roku zadłużenie wzrosło o 7 mld 610,3 mln zł, czyli o 1 proc. Zadłużenie krajowe wyniosło na koniec lipca 548 mld 350,4 mln zł, co oznacza spadek o 8 mld 695,6 mln zł (1,6 proc.) wobec czerwca br. Od początku roku zadłużenie krajowe wzrosło o 14 mld 965,3 mln zł, czyli o 2,9 proc.

Reklama

Zadłużenie zagraniczne w lipcu br. wyniosło 250 mld 833,3 mln zł, co oznacza spadek wobec czerwca o 11 mld 750,3 zł, czyli o 4,7 proc. Od początku roku zadłużenie zagraniczne spadło o 7 mld 355 mln zł, czyli o 3 proc.

W komunikacie wskazano, że udział długu zagranicznego w długu ogółem, po wzroście z 27,8 proc. na koniec 2010 r. do 32 proc. na koniec 2011 r., zmniejszył się do 30,7 proc. na koniec lipca 2012 r. Większość zadłużenia zagranicznego (68,2 proc.) stanowi zadłużenie nominowane w euro.

MF poinformowało, że inwestorzy zagraniczni posiadali na koniec lipca 52 proc. długu Skarbu Państwa. Udział inwestorów zagranicznych w długu krajowym wzrósł z 13,3 proc. na koniec 2008 r. - do 33 proc. na koniec czerwca br.

Według danych z MF największą grupą wierzycieli (ok. 48 proc. udziału w długu krajowym Skarbu Państwa) jest krajowy sektor pozabankowy - przede wszystkim pozabankowe instytucje finansowe.

Reklama

Zgodnie z komunikatem zapadalność zadłużenia Skarbu Państwa (dług krajowy i zagraniczny), według stanu na koniec lipca, wynosiła w tym roku 38,4 mld zł, a w 2013 roku - 105,7 mld zł.

Z kolei zapadalność zadłużenia krajowego w tym roku, według stanu na 31 lipca, wynosiła 36,5 mld zł, a w 2013 roku wyniesie 90,1 mld zł. Zapadalność długu zagranicznego w 2012 roku, według stanu na koniec lipca 2012 roku, wynosiła 443 mln euro, a w 2013 r. wyniesie 3,7 mld euro.