Deficyt budżetowy po upływie 8 miesięcy tego roku jest niższy niż planowany i wynosi nieco ponad 21 mld zł - poinformowała w Sejmie podczas posiedzenia podkomisji ds. realizacji budżetu wiceminister finansów Hanna Majszczyk. W rocznym harmonogramie realizacji budżetu państwa po 8 miesiącach zakładano deficyt w wysokości ponad 29 mld zł.

Reklama

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa, które mamy już za 8 miesięcy (tego roku - PAP) wskazuje, że (...) poziom deficytu utrzymuje się na dość niskim poziomie (...) nieco powyżej 21 mld zł. Podczas gdy w planie zakładaliśmy, że poziom tego deficytu w tym czasie po 8 miesiącach będzie wyższy. (...) Oczywiście wtedy, kiedy ten harmonogram był sporządzany, nie braliśmy pod uwagę wpłaty z NBP - powiedziała Majszczyk.

Powiedziała, że chodzi o przekazaną do budżetu w czerwcu br. wpłatę z zysku w Narodowego Banku Polskiego w kwocie 8,2 mld zł. Dodała, że szacuje, iż na koniec roku dochody budżetowe będą o około 1,3 mld zł niższe niż zaplanowane. Zaznaczyła, że w tej prognozie uwzględniony jest zarówno zysk z NBP, jak i niższe dochody z VAT. Oczywiście to nie musi się ziścić, jeżeli będą nadrabiane +straty+ z wpływów z podatku VAT, którego obserwowaliśmy w pierwszym półroczu - powiedziała. Wyjaśniła, ze chodzi m.in. o kwestie zwrotów VAT.