Budżet zakłada, że w 2012 roku wydatki państwa wyniosą nie więcej niż 328,7 mld złotych, a dochody 293,7 mld złotych. Ustawę skonstruowano przy założeniu wzrostu Produktu Krajowego Brutto o 2,5 procent oraz inflacji średniorocznej o 2,8 procent. Założono też wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 4,1 procent i zatrudnienia o 0,8 procent.

Reklama

W ustawie zapisano, że stopa bezrobocia na koniec tego roku ma wynieść 12,3 procent.

W budżecie założono także zamrożenie większości płac w państwowej sferze budżetowej. We wrześniu podwyżkę w wysokości 3,8 procent dostaną nauczyciele. Założono także podwyżki - w wysokości 300 zł - dla żołnierzy i policjantów.

Warunkowo taką samą podwyżkę mogą dostać Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Biuro Ochrony Rządu, Służba Więzienna. Zgodnie z poprawką przyjętą przez Sejm pieniądze na te podwyżki mają pochodzić z rezerwy na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, podwyżki zostaną zatem wypłacone jeśli do 1 października 2012 roku nie dojdzie do nadzwyczajnych sytuacji.