Pod tym względem imponująco wypadamy na tle krajów Europy Zachodniej. W Niemczech zarobki w gospodarce w III kw. ub. r. wzrosły o zaledwie 3 proc. (rok do roku), w Wielkiej Brytanii o 2,3 proc., a w Hiszpanii - o 1,2 proc. Dochody bankrutujących Greków spadły o prawie 5 proc.

Reklama

Równie dynamicznie jak w Polsce rosną płace w państwach naszego regionu.