W państwach takich jak Polska, w których ożywienie gospodarcze już się utrwaliło, potrzebna jest przyspieszona konsolidacja fiskalna - uważa Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

"Tam, gdzie ożywienie gospodarcze już się utrwaliło (np. w Polsce czy Turcji), potrzebna jest przyspieszona konsolidacja fiskalna, by wzmocnić finanse państwa i stworzyć poduszkę na wypadek trwałego odwrócenia napływów kapitałowych, a także by powstrzymać presję inflacyjną" - napisano w opublikowanym we wtorek raporcie World Economic Outlook.

"W każdym przypadku konsolidacja fiskalna powinna być wspierana przez działania strukturalne wzmacniające perspektywy wzrostu" - dodano w WEO. Prognozy dla deficytu finansów publicznych MFW poda we wtorek o 16.30.