Minimalnego spadku o 0,1 pkt proc. do 4,0 proc. rdr w porównaniu z poprzednim miesiącem spodziewa się Barclays Capital, wskazując na wysoką zwyżkę cen paliw w sierpniu 2010 roku.

Reklama

"Inflacja wyraźnie się obniża, ale efekty bazowe w sierpniu ubiegłego roku powstrzymają wyraźniejszy spadek o miesiąc" - napisali.

Obniżkę inflacji przewidują na dalszą część tego roku i pierwszy kwartał 2012 roku, gdy gospodarka zwolni, co umożliwi, według nich, również redukcję stóp procentowych. Redukcji nie oczekują przed I kwartałem 2012 r., choć nie wykluczają, że może nastąpić, "jeśli (niekorzystne) globalne otoczenie zaciąży na gospodarce krajowej".

Stopę inflacji na poziomie 4,0 proc. rdr w sierpniu zakłada też Credit Suisse.

Inny bank JP Morgan oczekuje wzrostu stopy inflacji o 0,1 pkt proc. w sierpniu w porównaniu z lipcem i utrzymania stopy inflacji bazowej bez zmian na poziomie 2,4 proc. rdr.

"Stopa inflacji utrzyma się wokół progu 4,0 proc. w najbliższych miesiącach, po czym z początkiem 2012 r. spadnie poniżej 3,0 proc. rdr" - napisał JP Morgan w komentarzu. Redukcję stóp o 75 pb przewiduje w I półroczu przyszłego roku.

Z kolei BNP Paribas nie wyklucza spadku stopy inflacji w sierpniu poniżej progu 4,0 proc. do 3,9 proc. rdr. Czynnikiem spadku jest zdaniem banku wolniejsze tempo wzrostu cen żywności.

"W świetle spowalniającego popytu krajowego stopa inflacji będzie hamować w stronę 3,5 proc. rdr do końca 2011 r. i w kierunku 2,5 proc. rdr do połowy 2012 r., gdy zwyżka podstawowej stawki VAT o 1 pkt proc. (wprowadzona od stycznia tego roku - PAP) nie będzie dłużej uwzględniana w wyliczeniach" - zaznaczył BNP Paribas.

Reklama

"Perspektywa dla wzrostu gospodarki i inflacji wpisuje się w oczekiwania poluzowania polityki pieniężnej począwszy od końca 2011 r." - dodał.

Kolejny bank Morgan Stanley ocenia, że inflacja będzie "lgnąca" do końca tego roku i utrzyma się na progu 4,0 proc. rdr. W I kwartale 2012 r. obniży się do 2,9 proc. rdr, zaś w II kwartale do 2,2 proc. rdr. Umożliwi to RPP obniżenie podstawowych stóp procentowych o 50 pb w I półroczu przyszłego roku.