Wstępnie szacowano wzrost PKB w II kwartale na 0,2 proc. kwartał do kwartału.

Reklama

Rdr PKB w strefie euro wzrósł w II kw. 2011 o 1,6 proc., po wzroście w I kw. o 2,4 proc. Tu szacowano wzrost PKB na 1,7 proc.