Taki wynik odpowiada oczekiwaniom analityków. Oceniano, że inflacja wyniesie właśnie 2,5 proc.

Reklama

W czerwcu 2011 r. ceny konsumpcyjne wzrosły o 2,7 proc.

Zgodnie z danymi Eurostatu, inflacja w Polsce w lipcu wyniosła 3,6 proc. GUS podał, że inflacja w lipcu wyniosła 4,1 proc. Wszystko przez inną metodologię.

Wskaźnik HICP,stosowany przez Eurostat, to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych.