Trzynasta emerytura to dodatkowe świadczenie to będzie od 1 kwietnia i tutaj wszyscy, którzy są uprawnieni ponad 9,6 mln emerytów, rencistów, emerytów rolniczych, ci, którzy uzyskują świadczenia kompensacyjne, świadczenia przedemerytalne są uprawnieni do 13 emerytury - powiedział Szwed w radiowej Jedynce.

Reklama

I już mamy przygotowaną ustawę o tzw. 14. emeryturze. Ona będzie na tych samych zasadach, co w ubiegłym roku. Tu będzie ten limit dopuszczający do 2,9 tys. zł. Wtedy wszyscy otrzymują najniższe świadczenie, bo 13. I 14. emerytura jest w wysokości najniższej emerytury - dodał.

Złotówka za złotówkę

Przypomniał, że w przypadku 14. świadczenia będzie stosowany tzw. mechanizm "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że dla osób pobierających świadczenia wyższe niż 2,9 tys. zł czternasta emerytura zostanie pomniejszona o kwotę tej nadwyżki.

Reklama

Koniec sierpnia-wrzesień jest wypłata 14. emerytury – podkreślił.

Zasady wypłaty trzynastych emerytur są uregulowane ustawowo, natomiast wypłaty 14. emerytur były regulowane ustawami, obowiązującymi na dany rok. Świadczenie zostało dotychczas wypłacone dwukrotnie.