W komunikacie zamieszczonym na stronie RPO poinformowano, że do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga złożona do PUODO na przetwarzanie danych biometrycznych ludzi i przez Pocztę Polską - co wynika ze złożenia podpisu elektronicznego na czytniku.

Reklama

"Obywatele wskazują, że dochodzi do przetwarzania ich danych biometrycznych przez Pocztę Polską w związku ze składaniem podpisu elektronicznego na czytniku. Zastępca RPO Stanisław Trociuk zwraca się w tej sprawie do prezesa Urzędu Ochrony Dany Osobowych Mirosława Wróblewskiego" - napisało w środę biuro Rzecznika Praw Obywatelskich na platformie X.

Z informacji opublikowanej na stronie RPO wynika, że obywatele wielokrotnie pisali do Rzecznika o przetwarzaniu danych biometrycznych przez Pocztę Polską.

Reklama

Problem z odręcznym podpisem

Wskazano, że o problemie wykorzystywania urządzeń rejestrujących odręczny podpis biometryczny RPO pisał już wcześniej do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Wskazywał, że po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych dane biometryczne zaliczono do kategorii danych objętych szczególną ochroną.

Odpowiedź PUODO

Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich zamieszczono także odpowiedź prezesa UODO. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przekazał, że ani jego urząd, ani wcześniejszy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie przeprowadzał badań w zakresie przepływu danych elektronicznych wygenerowanych podczas składania własnoręcznego podpisu na urządzeniu elektronicznym, sposobu ich powiązania z informacją, której mają dotyczyć, oraz sposobu zapisu tych informacji, zwłaszcza zaś ustalenia, czy zapis ten zawiera informację dotyczącą dynamiki składania podpisu.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk, po otrzymaniu kolejnej skargi ponownie napisał w tej sprawie do prezesa UODO.