Rośnie popyt na obligacje detaliczne Skarbu Państwa. Przyczynia się do tego wysoka inflacja, a co za tym idzie - chęć ochrony przez Polaków zgromadzonego kapitału przed utratą przez niego wartości.
Fot. materiały prasowe
Dostęp do obligacji emitowanych przez Skarb Państwa jest dla inwestorów detalicznych jeszcze prostszy. Stało się tak za sprawą umowy zawartej między Ministerstwem Finansów oraz Bankiem Pekao. Dzięki niej obligacje detaliczne Skarbu Państwa można nabyć od października w Biurze Maklerskim Banku Pekao. Są one dostępne za pośrednictwem kanałów elektronicznych, czyli bankowości internetowej Pekao24, oraz w aplikacji mobilnej PeoPay. Z produktu mogą skorzystać wszyscy klienci banku, a także osoby niebędące jego klientami.
- To bardzo dobra wiadomość dla inwestorów, że do sieci dystrybucji obligacji Skarbu Państwa dołączył Bank Pekao S.A. To już drugi podmiot, który będzie sprzedawał obligacje skarbowe - mówi Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, podkreślając, że są one bezpieczną i zyskowną inwestycją, na którą warto stawiać. To instrument, który pozwala na niwelowanie wpływu inflacji na oszczędności.
- Oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych zachęca do stworzenia własnego, przemyślanego sposobu lokowania majątku w oparciu o instrumenty o zróżnicowanym horyzoncie czasowym oraz różnych zasadach oprocentowania i naliczania odsetek - wskazuje Sebastian Skuza.

Instrumenty do wyboru

Oferta obejmuje sześć rodzajów obligacji detalicznych Skarbu Państwa. Są to 3-miesięczne obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (OTS), roczne obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (ROR), 2-letnie obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (DOR), 3-letnie obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (TOS), 4-letnie indeksowane obligacje skarbowe (COI), a także 10-letnie emerytalne obligacje skarbowe (EDO).
- Bardzo nas cieszy, że w naszej ofercie znalazł się tak ważny, popularny produkt, jakim są obligacje Skarbu Państwa. Chcemy aktywnie uczestniczyć w budowaniu portfela inwestycji gospodarstw domowych, w oferowaniu instrumentów z myślą o środkach gromadzonych na przyszłość. Dążymy do tego, aby być instytucją pierwszego wyboru i zapewnić klientom maksymalny zakres usług i produktów oferowanych w nowoczesny sposób. Obligacje skarbowe to dla nas kolejna okazja, aby zaprosić do zbudowania lub pogłębienia relacji z naszym bankiem - skomentował umowę Leszek Skiba, prezes Banku Pekao.

Prosty proces

Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku Pekao, dodał natomiast, iż jest przekonany, że oferta obligacji detalicznych będzie bardzo dobrym uzupełnieniem palety produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych banku, która tym samym staje się jedną z najszerszych i najciekawszych na rynku. Szczególnie że jednocześnie do ich obsługi został stworzony nowy proces. Jest w pełni zdalny, czyli bez dokumentacji papierowej, z wykorzystaniem nowoczesnych aplikacji i sposobów autoryzacji. A to oznacza, że wszystkie dokumenty klient otrzyma elektronicznie w aplikacji lub na wskazany adres e-mail. Sam zakup obligacji zajmie więc zaledwie dwie, trzy minuty, a system poprowadzi klienta krok po kroku.
Obligacje można też nabyć, korzystając z pomocy pracowników banku, przychodząc do oddziału, w którym znajduje się Punkt Usług Maklerskich. Wówczas klient zrealizuje transakcję z asystą pracownika na swoim telefonie w aplikacji PeoPay lub we własnej bankowości internetowej. Od 2 stycznia 2023 r. natomiast możliwe będzie też wykonanie transakcji przez pracownika banku na zlecenie klienta. Od tego czasu dystrybucja obligacji odbywać się będzie w 379 Punktach Sprzedaży Obligacji oraz telefonicznie przez call center Biura Maklerskiego.
Osoba niebędąca klientem Banku Pekao może nabyć obligacje, wchodząc na stronę internetową www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe, gdzie będzie miała możliwość przejścia na stronę umożliwiającą otwarcie pierwszej relacji z bankiem poprzez weryfikację tożsamości za pośrednictwem jednego z dwóch sposobów identyfikacji: Edo App, mObywatel, co ostatecznie pozwoli na podpisanie umowy dotyczącej dostępu do kanałów zdalnych banku. Kolejnym krokiem jest zawarcie umowy o obsługę obligacji skarbowych w aplikacji mobilnej PeoPay lub w serwisie bankowości internetowej Pekao24. Co ważne, jej podpisanie jest możliwe nawet wówczas, gdy nie ma się innych produktów Banku Pekao czy Biura Maklerskiego Pekao.
Szczegółowych informacji na temat warunków transakcji można szukać w Regulaminie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao, Taryfie opłat w zakresie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao oraz Pakiecie informacyjnym, które są udostępnione na stronie www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe. Można tam znaleźć nie tylko opis produktów - obligacji, kosztów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, lecz także informację na temat sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao. Niezależnie od tego, osoby zainteresowane od 1 października mogą skorzystać z infolinii Biura Maklerskiego, gdzie konsultanci udzielą wszelkich potrzebnych przed zawarciem transakcji informacji.
PAO
Partner
Fot. materiały prasowe