Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) wspiera zieloną transformację firm i samorządów. Finansuje inwestycje w odnawialne źródła energii, jak również termomodernizacje poprawiające efektywność energetyczną budynków mieszkalnych czy użyteczności publicznej. Angażuje się także w projekty modernizacyjne z zakresu ciepłownictwa, które ograniczają emisję oraz wciąż powszechny w Polsce problem smogu. Jest również ważnym ogniwem realizacji programów publicznych, takich jak „Mój elektryk”.
Reklama

Zielone cele

Obecne działania BOŚ determinuje strategia przyjęta w ubiegłym roku. Zakłada ona osiągnięcie pełniej neutralności klimatycznej do 2030 r. W 2020 r. BOŚ zmniejszył emisję CO2 (ekwiwalent) o 49 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym, a do końca 2023 r. planuje ograniczyć ślad węglowy o kolejne 20 proc., licząc względem 2020 r. W tym celu modernizuje m.in. swoją flotę pojazdów, aby na koniec 2022 r. składała się ona w co najmniej 30 proc. z aut hybrydowych lub elektrycznych. Ponadto już w tym roku bank będzie w pełni zasilany energią elektryczną pochodzącą z OZE. Udoskonalany jest także system zarządzania odpadami, co przyczyni się do dalszego zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko.
W grudniu 2021 r. BOŚ uzyskał rating ESG. Wynik oceny przeprowadzonej przez agencję Sustainalytics plasuje go w gronie 18 proc. najlepiej ocenionych banków oraz w czołowych 23 proc. spośród blisko 15 tys. firm na całym świecie poddanych badaniu przez tę agencję.
Strategia BOŚ przyjęta w 2021 r. przewiduje również znaczne zwiększenie udziału zielonych aktywów w portfelu kredytowym. Obecnie wynosi on ok. 37 proc., a już do końca 2023 r. ma wzrosnąć do 50 proc. Wartość nowych kredytów proekologicznych udzielonych w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. wyniosła 412,9 mln zł i była o 25 proc. wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku oraz stanowiła blisko 59 proc. całkowitej sprzedaży kredytów. Saldo kredytów proekologicznych na koniec marca 2022 r. sięgnęło 4,9 mld zł, co stanowiło 37,6 proc. wartości portfela kredytowego (wobec 36,9 proc. na koniec 2021 r.).
Reklama

Szeroka oferta

Oprócz stale rozbudowywanej oferty ekokredytów dla osób fizycznych BOŚ w daleko idącym stopniu wspiera projekty publiczne. Zapewnia przy tym nie tylko finansowanie, lecz także fachową wiedzę ekspertów.
Bank konsekwentnie rozwija współpracę ze swoim większościowym akcjonariuszem – Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w tym w ramach programu „Mój elektryk”. BOŚ jest obecnie jedynym bankiem operatorem w tym programie, do którego przystąpiło już 20 firm leasingowych. Do połowy czerwca 2022 r. NFOŚiGW zaakceptował wnioski złożone za pośrednictwem BOŚ dotyczące ponad 1,7 tys. pojazdów, łączna wartość przyznanych dotacji przekroczyła 53 mln zł. Dominują wnioski o dofinansowanie aut osobowych (ok. 71 proc.) i dostawczych (ok. 28 proc.)
– „Mój elektryk” to doskonały przykład efektywnej współpracy sektora publicznego z prywatnym w celu modernizacji polskiej gospodarki i realizacji założeń polityki klimatycznej. Dobrze odpowiada on na potrzeby rynkowe. Jako Bank Ochrony Środowiska jesteśmy dumni, że możemy wnieść do niego nasze know-how oraz zbierać doświadczenie na przyszłość. Jestem przekonany, że wyzwania, jakie będą się wiązały z realizacją Europejskiego Zielonego Ładu, spowodują, że w przyszłości podobnych inicjatyw bazujących na kooperacji międzysektorowej zobaczymy jeszcze więcej – ocenia Wojciech Hann, prezes BOŚ.
W ostatnich miesiącach bank zacieśnił również współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, co pozwoliło na uruchomienie nowej linii finansowania usług doradczych i ekspertyz zewnętrznych, koniecznych przy przygotowywaniu inwestycji proekologicznych. Jako jedyny bank w Polsce BOŚ zatrudnia zespół doświadczonych ekologów wspierających klientów przy ocenie wpływu ich inwestycji na otoczenie i szukaniu optymalnych pod względem środowiskowym rozwiązań.
Projekt „BOŚ Bank na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej”, współfinansowany przez EBI w ramach unijnej inicjatywy ELENA (European Local Energy Action ) finansowanej z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020, został uruchomiony w marcu 2022 r. W jego ramach BOŚ może m.in. finansować do 90 proc. kosztów usług doradczych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną.
BOŚ po raz trzeci dołączył również do programu Climate Leadership organizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Climate Leadership to program budujący społeczność liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz przeciwdziałania nieodwracalnym zmianom zachodzącym na planecie, których skutkiem jest kryzys klimatyczny. Program wspiera działania podejmowane przez firmy w celu osiągnięcia neutralności.
BOŚ oferuje także m.in. EKOkredyt z dotacją na wymianę pieca
i termomodernizację w programie „Czyste powietrze”, EKOkredyt PV na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, pożyczkę EKO Mobilni na zakup ekologicznego środka transportu (samochód, motocykl, skuter, rower, hulajnoga, instalacja przydomowej stacji ładowania) oraz promocyjną EKOlokatę. W tym ostatnim przypadku, oprócz oferty konkurencyjnego oprocentowania, BOŚ sadzi drzewo za każde 20 tys. zł ulokowanych środków.

Materiał powstał przy współpracy z BOŚ Bank