Mimo ciągłych zapewnień o poprawie świadczonych usług, Poczta Polska dalej nie jest w stanie wywiązać się z zobowiązań, jakie nakłada na nią prawo. W głównej mierze chodzi o terminowość doręczania przesyłek. Ostatnie badania przeprowadzone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej wskazują, że sytuacja ulega dalszemu pogorszeniu. Wyniki są gorsze niż w poprzednim kwartale.

Najwięcej problemów sprawia terminowe dostarczanie przesyłek priorytetowych. Wskaźnik terminowości doręczeń dla przesyłek D+1 wynosi 82 proc., tymczasem nasz monopolista w tym terminie (dzień nadania plus jeden dzień roboczy) czasie zdołał dostarczyć zaledwie 50,44 proc. przesyłek. W przypadku kategorii D+2 wskaźnik doręczeń wyniósł 84,83 proc. (powinien 90 proc.), natomiast dla D+3 95,11 proc. (powinien 94 proc.). Ta ostatnia kategoria jest jedyną, w której Poczta Polska mieści się w terminach wyznaczonych przez rozporządzenie.

Więcej informacji: Poczta Polska dalej nieterminowa

p