AKJ Capital był właścicielem 58 proc. akcji w Pekaesie i tym samym był inwestorem strategicznym. Kulczyk Holding pełnił do tej pory rolę inwestora finansowego.

"Zrealizowaliśmy założone w 2005 r. cele inwestycyjne w Pekaesie. Spółka została zrestrukturyzowana, radykalnej poprawie uległy jej wyniki finansowe, nakreślono kierunek rozwoju. Zgodnie z planem przyszedł czas na wyjście z inwestycji" - mówi Paweł Borys, wiceprezes AKJ Capital.

>>> Jedna ze spółek LOT bliska bankructwa

Początkowo AKJ Capital chciał samodzielnie znaleźć inwestora strategicznego dla Pekaesu. Ze względu na kryzys plan się nie udał. Kulczyk Holding zam zainteresował się spółką i sam złożył ofertę.