General Motors zabiega w Departamencie Skarbu i lobbuje w Kongresie by uniknąć wielomiliardowego podatku, który może towarzyszyć nowemu planowi restrukturyzacyjnemu, twierdzą ludzie znający sprawę. Koncern ma go przedstawić do połowy lutego.

GM, który do 17 lutego chce przedstawić Białemu Domowi tak zwane studium wykonalności może zostać zmuszony do zapłacenia siedmiu miliardów dolarów podatku dochodowego w związku z planem, w którym większość istniejących akcji firmy ma zostać przekazana posiadaczom papierów dłużnych firmy, związkowi zawodowemu United Auto Workers i rządowi federalnemu.

Problem jest związany z wcześniejszą praktyką rządu, który ograniczał firmom możliwość wykorzystania transakcji z udziałem wadliwych aktywów w celu uniknięcia podatków. Jednak w tym przypadku rozwiązanie to może storpedować wysiłki rządu, by utrzymać GM przy życiu.

Problem podatkowy pojawia się w momencie, gdy GM funkcjonuje tylko dzięki wynoszącym 13,4 mld dol. kredytom ratunkowym udzielonym przez rząd. Jeżeli koncern będzie musiał zapłacić wielomiliardowy podatek, może nie udać się uratować go przed bankructwem. GM już radykalnie obniżył koszty i ograniczył działalność, by zredukować przepływy finansowe i zachować płynność. Nadal jednak traci miliardy dolarów z powodu globalnego spowolnienia gospodarczego w branży motoryzacyjnej i innych czynników.

O kłopotach z podatkiem jako pierwsza poinformowała gazeta The Detroit News. Rzecznik GM odmówił komentarza, a do przedstawicieli Departamentu Skarbu, który nadzoruje kredyt dla GM i mniejszy, przyznany Chryslerowi, nie udało się dotrzeć.

Przywódcy Kongresu deklarują, że są otwarci na współpracę z GM w tej sprawie. Parlamentarna reprezentacja stanu Michigan, w tym senator Debbie Stabenow i deputowany do Izby Reprezentantów, John Dingell, będą prawdopodobnie najważniejszymi poplecznikami koncernu z Detroit w tej sprawie.

GM stara się dotrzeć do przedstawicieli Departamentu Skarbu I Kongresu, twierdzą ludzie znający sprawę. Koncern może uniknąć konieczności zapłacenia podatków, jeżeli takie zastrzeżenie znajdzie się w ekonomicznym pakiecie stymulującym rozważanym obecnie przez Kongres.

To find this article in English, as well as other business from The Wall Street Journal, please go to www.wsj.com