Komisja poinformowała, że musi uważanie przeanalizować, czy wsparcie pozwoli LOT-owi odzyskać rentowność, by w przyszłości nie musiał ubiegać się o kolejną pomoc z budżetu państwa.

Eksperci mają wątpliwości i kwestionują plany naprawcze spółki, które otrzymali pod koniec czerwca. Po wstępnej analizie uznali, że mogą one być nierealistyczne i niewiarygodne. Nie są też przekonani, czy zaproponowane zmiany w spółce są wystarczające i rządowe wsparcie nie zakłóci konkurencji na unijnym rynku.

Pomoc publiczna we Wspólnocie jest ograniczona. Za każdym razem, gdy firmy w krajach członkowskich otrzymują rządowe wsparcie, zielone światło musi dać Bruksela. Komisja stawia warunki, by mieć pewność, że pomoc publiczna będzie służyła rozwojowi firmy, a nie sztucznemu utrzymaniu na rynku. Musi mieć też gwarancje, że konkurencja na unijnym rynku nie zostanie zakłócona.