Zamknięcie transakcji związanej ze sprzedażą akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) nastąpi do końca czerwca, a debiut giełdowy firmy zaplanowano na 6 lipca - poinformował w środę w Katowicach minister Skarbu Państwa Aleksander Grad. Wcześniej harmonogram zakładał debiut JSW na giełdzie 30 czerwca. Podczas środowej konferencji prasowej minister tłumaczył, że przesunięcie nastąpiło także przez wzgląd na potencjalnych inwestorów amerykańskich - stąd debiut po Dniu Niepodległości, obchodzonym w USA 4 lipca. Grad ocenił, że sprawy podnoszone przez stronę społeczną JSW zostały już uzgodnione i zapisane w odpowiednich dokumentach. Jego zdaniem, zbędne jest podpisywanie odrębnych porozumień w kwestiach, które są już oficjalnie zapewnione oraz - zgodnie z prawem - nie leżą w związkowych kompetencjach. Zaapelował, by dla dobra firmy i jej załogi nie podejmować działań, które mogłyby zaburzyć przygotowania do giełdy lub wpłynąć na ocenę spółki przez inwestorów.

Związkowcy z JSW zapowiedzieli strajk w firmie, jeżeli do 30 maja nie zostaną zawarte porozumienia, zgodne z ich postulatami. "Nie można zawierać porozumień czy umów trójstronnych w sprawach, które nie są objęte prawem związkowym bądź nie wynikają z prawa" - skomentował Grad, według którego związkowe postulaty m.in. dotyczące zachowania przez SP władztwa korporacyjnego w JSW czy zachowania pakietu powyżej 50 proc. akcji są zapisane w stosownych dokumentach, np. statucie firmy i prospekcie emisyjnym.

Minister liczy, że trwająca obecnie ocena prospektu w Komisji Nadzoru Finansowego będzie trwała krócej niż w innych przypadkach. Zapewnił, że resort i spółka są w stałym kontakcie z Komisją i udzielają jej wszelkich niezbędnych wyjaśnień. Z ponownej analizy harmonogramu upublicznienia wynikło, że korzystne będzie wyznaczenie daty debiutu na 6 lipca. "Zamkniemy transakcję do końca czerwca, to znaczy zbudujemy księgę popytu, ustalimy cenę i w czerwcu będziemy już wiedzieli, kto jest nabywcą akcji JSW. Natomiast z uwagi na potencjalnych inwestorów amerykańskich (...) zaplanowaliśmy debiut na środę 6 lipca" - poinformował minister, wyrażając nadzieję, że będzie to udany debiut. Grad spodziewa się zainteresowania inwestorów zagranicznych, finansowych, a także sporego akcjonariatu obywatelskiego w spółce.