Wysokość przyszłej emerytury zależeć będzie od indywidualnej inicjatywy pracującego. Im więcej uda się zaoszczędzić na przyszłą emeryturę, tym większy zgromadzi majątek na starość. Jeśli uniknie przy tym zapłaty podatku, tym lepiej.

Dodatkowe oszczędzanie na emeryturę umownie w Polsce przyjęło się określaćtrzeci filarem, który jest dobrowolny i pozostaje poza powszechnym systemem emerytalnym. Ideą tego dodatkowego oszczędzania jest powiększenie dochodów na starość, ma ono charakter systematyczny, a zgromadzone środki są wykorzystanie dopiero po uzyskaniu uprawnień emerytalnych.

Z czego wynika konieczność dodatkowego oszczędzania na emeryturę? Przede wszystkim z tego, że czynniki demograficzne, tj. wydłużenie przeciętnego trwania życia, a jednocześnie zmniejszenie przyrostu naturalnego, spowodowały gwałtowny wzrost zadłużenia społecznego z tytułu zobowiązań emerytalnych.

Przebudowany system emerytalny, w świetle malejącej liczby osób pracujących i zwiększającej się liczby osób starszych, już niezdolnych do pracy, nie będzie gwarantować przeniesienia poziomu konsumpcji, do jakiego pracujący przyzwyczaił się w okresie aktywności zawodowej, do okresu, w którym przebywa na emeryturze. To powoduje, że konieczne są dodatkowe formy pomnażania emerytalnych aktywów.

W czasach kiedy dochody kapitałowe podlegają już niemal powszechnemu opodatkowaniu, wyłączono z opodatkowania te, które służą oszczędzaniu na emeryturę. Ma to zachęcić ludzi do oszczędzania na starość, a przez to zminimalizować wydatki budżetowe na pomoc społeczną oraz zwiększyć ogólny poziom oszczędności w gospodarce.

>>>Więcej informacji o tym jak oszczędzać na emeryturę bez podatku na gazetaprawna.pl

p