Najlepszą zachętą dla potencjalnego klienta jest pokazanie mu, że jest się firmą rzetelną i profesjonalną. To skłoniło nas do udziału w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Zarządzanie zasobami ludzkimi przez korzystanie ze standardów

„Zatrudnienie Fair Play” pozwoliło na utworzenie stabilnego zespołu, który spełnia oczekiwania merytoryczne i potrafi bezkonfliktowo ze sobą współpracować. Przygotowując każdy z piętnastu procesów składających się na standard „Zatrudnienie Fair Play”, korzystaliśmy z wytycznych i wiedzy Krajowej Izby Gospodarczej oraz Polsko – Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw. Część pomocnych wskazówek wynikała z doświadczeń, jakie obie instytucje nabyły, monitorując wprowadzanie standardu u pozostałych uczestników projektu. Ze względu na to, że był on realizowany przez firmy z zupełnie innych branż, stosowano tak zwany benchmarking ogólny. Tworząc zasady ścieżki kariery czy też punkty dotyczące motywowania pracowników w firmie Auxilium, braliśmy pod uwagę własne obserwacje i doświadczenia zdobyte przez lata prowadzenia działalności. Dodatkowo, obserwując liderów branży outsourcingowej, czerpaliśmy z ich doświadczeń, jeśli chodzi o politykę rekrutacji pracowników.

Grzegorz Gorczyca, dyrektor biura zarządu Auxilium Kancelarii Biegłych Rewidentów SA.