W maju Polacy najgorzej wypowiadają się o stanie gospodarki, nieco lepiej o kierunku zmian w kraju, a relatywnie najlepsze są ich przewidywania na temat materialnych warunków życia w perspektywie trzyletniej - wynika z sondażu TNS OBOP. 43 proc. Polaków uważa, że sprawy w kraju zmierzają w złym kierunku. Pozytywne opinie o kierunku zmian w Polsce wyraża 35 proc. badanych. 22 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

W porównaniu z wynikami uzyskanymi w poprzednim miesiącu, opinie Polaków na temat kierunku zmian zachodzących w kraju nie zmieniły się znacząco. Im lepsze wykształcenie badanych, tym częściej są oni zdania, że sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku. Z tą opinią - częściej niż ogół badanych - zgadzają się również nastolatki oraz dwudziestolatki (odpowiednio 48 proc. i 43 proc.), a także ludność miast 101-500 tys. mieszkańców i powyżej 500 tys. mieszkańców (odpowiednio 43 proc. i 42 proc.). Częściej niż inni krytycznie o kierunku zmian zachodzących w Polsce wypowiadają się czterdziesto- oraz pięćdziesięciolatkowie (odpowiednio 51 proc. i 49 proc.).

Wraz z większym poziomem zainteresowania polityką rośnie udział badanych, którzy uważają, że sprawy w Polsce zmierzają w dobrym kierunku. Podobnego zdania - częściej niż inni - są sympatycy PO (57 proc.) oraz SLD (49 proc.), a także osoby o poglądach centrowych. O tym, że kierunek zmian zachodzących w kraju jest zły - częściej niż pozostali - przekonani są zwolennicy PiS (60 proc.).

Według ponad połowy badanych (54 proc.) polska gospodarka przeżywa kryzys, przy czym co dziesiąty ankietowany (11 proc.) określa ten kryzys jako głęboki. Dwóch na pięciu respondentów uważa, że gospodarka się rozwija. 7 proc. Polaków nie ma zdania na ten temat.

Oceny, jakie Polacy wystawili gospodarce naszego kraju w maju nie zmieniły się znacząco w porównaniu z wynikami uzyskanymi miesiąc wcześniej. Ocena sytuacji gospodarczej Polski różni się w zależności od płci ankietowanych. Wśród mężczyzn zdania są podzielone - 51 proc. respondentów mówi o kryzysie, a 45 proc. o rozwoju gospodarki. Ponadto tylko 3 proc. mężczyzn nie ma zdania na ten temat. Wśród kobiet o rozwoju gospodarki przekonanych jest tylko 34 proc. respondentek, a 55 proc. uważa, że przeżywa ona kryzys. Jednocześnie o wiele większy odsetek kobiet (w porównaniu z mężczyznami) nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie.

45 proc. Polaków uważa, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia ludności będą mniej więcej takie same. 25 proc. badanych spodziewa się pogorszenia tych warunków, jednocześnie podobny odsetek ankietowanych - 24 proc. - oczekuje poprawy w tej kwestii. 6 proc. nie ma zdania na ten temat.

W porównaniu z poprzednim miesiącem, w maju o 4 punkty proc. zwiększył się udział osób, które uważają, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia ludności będą mniej więcej takie same. Ponadto o 3 punkty proc. zmalał odsetek respondentów, którzy spodziewają się poprawy w tej kwestii. Sondaż zrealizowano w dniach 7-10 maja na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie tysiąca mieszkańców Polski w wieku powyżej 15 lat