Polkomtel, operator sieci Plus, będzie musiał zapłacić 50 tys. zł kary za wykorzystywanie częstotliwości bez posiadanych pozwoleń radiowych. Taką decyzję podjął Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. O sprawie w środę poinformował Urząd Komunikacji Elektronicznej, który we wrześniu 2008 r. nałożył na operatora karę za nielegalne wykorzystywanie częstotliwości w województwie małopolskim.

Zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym, w sytuacji wykorzystywania częstotliwości bez posiadanych do tego uprawnień UKE wydaje decyzję o nałożeniu kary pieniężnej w maksymalnej wysokości do 3 proc. przychodów ukaranego podmiotu osiągniętych w roku poprzednim. Polkomtel odwołał się od tej decyzji, ale SOKiK oddalił odwołanie. Wyrok nie jest prawomocny.