Najprostszym sposobem uniknięcia opodatkowania pracy jest po prostu praca na czarno, bez podpisanej umowy. Czasem umowa o pracę jest bez daty. W razie kontroli pracodawca w sekundę wpisuje bieżącą datę jako datę podpisania umowy.

Innym sposobem jest zaniżanie wysokość faktycznego wynagrodzenia lub ukrywanie przychodu. Część przedsiębiorców wcale się nie rejestruje i nie ujawnia swojej działalności.