Prawie 40 tysięcy dzieci w Polsce dostaje zasiłki od rządu z Londynu. Trafia do nich aż 24 miliony funtów rocznie - ujawnia brytyjski "Daily Mail". Brytyjskie dopłaty to aż 80 funtów (około 400 złotych) miesięcznie za pierwsze dziecko i ok 46 funtów (260 zł) za każde następne.

>>>Polscy bezrobotni są unijnymi nędzarzami

Przepisy unijne przewidują, że imigranci płacący podatki są uprawnieni do ubiegania się o zasiłki i inne świadczenia, łącznie z zasiłkiem na dzieci, z chwilą rozpoczęcia pracy, nawet jeśli ich rodziny pozostały w kraju pochodzenia. W ten sposób wystarczy by jeden z rodziców pracował legalnie na Wyspach i już może dostać zasiłek.