Polski Koncern Naftowy Orlen złożył w Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej pozew przeciwko Yukos International UK BV, którym dochodzi zapłaty kwoty 250 mln dol. wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania, w związku z transakcją nabycia przez PKN akcji AB Mazeikiu Nafta.

PKNOrlen złożył wniosek o wszczęcie postępowania arbitrażowego przeciwko Yukos International UK BV o wypłatę z tzw. rachunku zastrzeżonego kwoty 250 mln USD 15 lipca. Postępowanie arbitrażowe toczy się w Londynie, przed Trybunałem Arbitrażowym składającym się z trzech arbitrów, w oparciu o Reguły Postępowania Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej.

"Dochodzona obecnie przez emitenta w postępowaniu arbitrażowym kwota 250 milionów USD została zdeponowana na rachunku zastrzeżonym (escrow) jako część ceny za akcje AB Mazeikiu Nafta, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń PKN Orlen wobec Yukos International z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym oświadczeń Yukos International dotyczących sytuacji spółki AB Mazeikiu Nafta na dzień 14 grudnia 2006 roku" - czytamy dalej.

Więcej informacji: Orlen złożył pozew przeciwko Yukos o zapłatę 250 mln dolarów odszkodowania

p