Wymienione powyżej produkty oszczędnościowe różni oprocentowanie, częstotliwość kapitalizacji odsetek oraz dodatkowe elementy, tj. dostęp do środków, czy możliwość dopłat, którą daje nam rachunek oszczędnościowy. Przyjęliśmy, że początkowa wpłata na każdy z produktów wyniesie 5 000 zł. Zysk wyliczyliśmy na podstawie aktualnego oprocentowania każdego produktu. Pod uwagę braliśmy odsetki uwzględniające podatek od zysków kapitałowych (popularnie zwanym „podatkiem Belki”).

Reklama

Porównaj online Lokaty z ponad 30 banków. Aktualne rankingi lokat

Sprawdźmy zatem, który produkt przyniesie nam największy zysk po dwóch latach?

Porównanie odsetek z 2-letniej lokaty terminowej, konta oszczędnościowego i dwuletnich obligacji Skarbu Państwa
Bank/Produkt Oproc. nom. Rodzaj oproc. (Z - zmienne; S - stałe) Odsetki (po podatku)
Lokaty 2-letnie
Santander Consumer Bank Direct+ Internet 4,1% S 332,00 zł
FM Bank FM Lokata PRO 4,05% S 328,00 zł
Alior Bank Lokata standardowa 4,00% S 324,00 zł
Santander Consumer Bank Direct+/Zysk+ 4,00% S 324,00 zł
Konto oszczędnościowe
BGŻOptima Konto Oszczędnościowe 3,50% Z 291,73 zł
BNP Paribas Bank Polska Konto Dobrze Oszczędnościowe 3,50% Z 291,73 zł
Bank Millennium Konto Oszczędnościowe 3,30% 274,67 zł
Alior Bank Konto Oszczędnościowe 3,25% Z 270,30 zł
Obligacje Skarbu Państwa
Dwuletnie Oszczędnościowe Stałoprocentowe (DOS0316) 3,00% Stałe w okresie 2 lat  245,96 zł
Źródło: TotalMoney.pl

Osoba, która zdecydowałaby się na powierzenie swoich nadwyżek finansowych bankowi lub ministrowi finansów na 2 lata, największy zysk osiągnęłaby oszczędzając na… lokacie terminowej. 5 000 zł wpłacone na lokatę Direct+ Internet Santander Consumer Banku po dwóch latach przyniesie 332 zł odsetek. Niewiele mniej – 328 zł - da FM Lokata PRO FM Banku.

Nieco gorzej w porównaniu wypadły konta oszczędnościowe. Najlepsze z nich – Konto Oszczędnościowe BGŻOptima i Konto Dobrze Oszczędnościowe BNP Paribas Banku Polska powiększą wpłacone na nie 5 000 zł o 291,37 zł. Jeszcze mniejszy zysk przyniesie Konto Oszczędnościowe Banku Millennium – 274,67 zł.

W przypadku kont oszczędnościowych trzeba pamiętać o dwóch rzeczach: oprocentowaniu i opłatach. Wszystkie wymienione powyżej konta oprocentowane są wg zmiennych stóp procentowych. Oznacza to, że w tracie trwania umowy możemy być niemile zaskoczeni obniżką oprocentowania. Banki pobierają prowizje za przelewy wykonywane z kont oszczędnościowych. Przykładowo - w przypadku Konta Oszczędnościowego Banku Millennium prowizja za pierwszy przelew w miesiącu nie jest pobierana. Każdy następny natomiast kosztuje 7,50 zł. Oznacza to, że w takiej sytuacji miesięczne odsetki wyniosą nie 11,35 zł a niecałe 4 zł. Dodać też trzeba, że dwa z trzech kont oszczędnościowych z czołówki zestawienia wymagają posiadania konta osobistego. Konta te są co prawda bezpłatne – ale bezpłatne „warunkowo”. Konto Dobrze Dobrane BNP Paribas Banku jest darmowe pod warunkiem zasilania go miesięcznie kwotą 1 000 zł. W przeciwnym razie jego prowadzenie kosztuje 9 zł miesięcznie. Z kolei rachunek osobisty w Banku Millennium (np. Dobre Konto) jest bezpłatne pod warunkiem regularnego zasilania go kwotą co najmniej 1 000 zł miesięcznie (w przeciwnym razie pobierana będzie opłata w wysokości 7 zł miesięcznie) i dokonaniem co najmniej jednej transakcji kartą debetową w miesiącu (w przeciwnym razie jej obsługa będzie kosztowała 4 zł miesięcznie).

Najmniej opłacalnym sposobem z wyżej wymienionych na długoterminowe oszczędzanie są obligacje Skarbu Państwa. Dwuletnie obligacje kupione za 5 000 zł w marcu 2014 r. po dwóch latach przyniosą zaledwie 246 zł zysku. Hasło, jakim są one promowane („To, co najlepsze dla Twoich pieniędzy”) jest chyba na ta chwilę pomyślane nieco na wyrost.

… a jak sytuacja przedstawia się w przypadku oszczędzania trzyletniego?

Porównanie odsetek z 3-letniej lokaty terminowej, konta oszczędnościowego i trzyletnich obligacji Skarbu Państwa
Bank/Produkt Oproc. nom. Rodzaj oproc. (Z - zmienne; S - stałe) Odsetki (po podatku)
Lokaty 3-letnie
Santander Consumer Bank Direct+ Internet 4,20%  S 510,00 zł
Credit Agricole Bank Polska Lokata standardowa 4,10% S 498,00 zł
Santander Consumer Bank Direct+/Zysk+ 4,01% S 498,00 zł
eurobank Lokata terminowa (zakładana online) 3,90% S 474,00 zł
Konto oszczędnościowe
BGŻOptima Konto Oszczędnościowe 3,50% 443,71 zł
BNP Paribas Bank Polska Konto Dobrze Oszczędnościowe 3,50% Z 443,71 zł
Bank Millennium Konto Oszczędnościowe 3,30% 417,41 zł
Alior Bank Konto Oszczędnościowe 3,25% Z 410,82 zł
Obligacje Skarbu Państwa
Trzyletnie Oszczędnościowe Zmiennoprocentowe (TOZ0317) 3,30% w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym Zmienne, aktualizowane co 6 miesięcy 418,10 zł
Źródło: TotalMoney.pl

Podobnie, jak w przypadku dwuletniego okresu oszczędzania, największe zyski przyniesie lokata terminowa Diect+ Internet Santander Consumer Banku. Na drugim miejscu znalazła się Lokata standardowa Credit Agricole Banku Polska wraz z lokatami Direct+ i Zysk+. Zysk ten wynosi odpowiednio 510 zł i 498 zł.

Czwartą pozycję wśród produktów oszczędnościowych przynoszących najlepsze zyski po trzech latach zajęły: Konto Oszczędnościowe BGŻOptima i Konto Dobrze Oszczędnościowe BNP Paribas Banku Polska. Wpłacone na nie 5 000 zł powiększone zostanie o 443,71 zł odsetek. Co ciekawe, tuż za nimi – z zyskiem wysokości 418,10 zł – znalazły się… trzyletnie obligacje Skarbu Państwa! Ich oprocentowanie jest aktualizowane co 6 miesięcy i jest iloczynem stawki WIBOR 6M i mnożnika – trudno więc w tej chwili przewidzieć jakie będzie ono w kolejnych sześciomiesięcznych okresach. Obliczeń dokonywaliśmy na podstawie aktualnego oprocentowania obligacji, wynoszącego 3,3% w skali roku. Trzeba jeszcze dodać, że w przypadku obligacji trzyletnich odsetki są wypłacane posiadaczowi obligacji co pół roku (w przypadku obligacji dwuletnich odsetki są kapitalizowane).

Pozostałe dwa konta oszczędnościowe – Banku Millennium i Alior Banku – znalazły się na końcu zestawienia.

Znajdź najwyżej oprocentowane konto oszczędnościowe!

Co wybrać?

Reklama

Jeżeli przeprowadzilibyśmy małą sondę – choćby wśród znajomych – i zapytalibyśmy, czy wolą oszczędzać na lokacie, koncie oszczędnościowym czy za pośrednictwem obligacji skarbowych, otrzymalibyśmy z pewnością różne odpowiedzi. Trzeba jednak pamiętać o tym, że najlepszym sposobem zabezpieczenia swoich oszczędności jest ulokowanie ich w produkty gwarantujące stały i przewidywalny zysk.