Majowy ranking dwu- i trzyletnich lokat terminowych TotalMoney.pl jest pierwszym, w którym znaczną większość stanowią depozyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych. W zestawieniu lokat 2-letnich honoru stałego oprocentowania bronią dwie oferty. Wśród lokat na trzy lata zaś nie ma ani jednego produktu ze stałą stopą procentową. Drugą zmianą jest nieobecność w rankingu lokat Santander Consumer Banku. Ich wypadnięcie z zestawień jest skutkiem – jakże by inaczej – obniżenia oprocentowania (w przypadku lokaty Direct+ Internet spadło ono z 4,4% do 4,11%). Zapraszamy do lektury!

Sprawdź porównanie długoterminowych lokat bankowych!

Lokaty 2-letnie

Pierwsze miejsce zestawienia lokat dwuletnich zajmuje – znana z poprzednich edycji rankingu – Lokata WIBOROWA Meritum Banku. Jej oprocentowanie wynosi 4,5% w skali roku. Drugą pozycję utrzymała kolejna propozycja gdańskiego banku – Lokata Meritum Zysku w Internecie oparta o stawkę WIBOR oprocentowana w wysokości 4,4% w skali roku. Lokaty te różnią się od siebie (oczywiście oprócz oprocentowania) tym, że tę zajmującą pierwsze miejsce mogą założyć osoby posiadające w Meritum Banku konto osobiste, a w przypadku tej z miejsca drugiego posiadanie konta nie jest wymagane. Na miejscu trzecim uplasowały się dwie lokaty FM Banku oprocentowane w wysokości 4,3% w skali roku: FM Lokata WIBOR Plus i FM Lokata PRO. Ta druga to jedna z dwóch lokat oprocentowanych wg stałej stopy procentowej znajdujących się w rankingu. Drugą lokatą broniącą honoru stałej stopy procentowej jest, zajmująca piąte miejsce, FM Lokata FM Banku (4,2% w skali roku).

Lokaty na 3 lata

Podobnie jak miesiąc temu czołówka zestawienia lokat trzyletnich jest taka sama jak w przypadku lokat, których umowę podpisuje się na 2 lata. Z jedną jednak różnicą. Nie ma w niej depozytów oprocentowanych wg stałych stóp procentowych. Na pierwszym miejscu znajduje się Lokata WIBOROWA Meritum Banku (4,6% w skali roku). Na niższym stopniu podium znalazła się jej „koleżanka z drużyny” - Lokata Meritum Zysku w Internecie oparta o stawkę WIBOR, której oprocentowanie to 4,5% w skali roku. Czołówkę zestawienia zamyka zajmująca trzecie miejsce FM Lokata WIBOR Plus FM Banku. Jej oprocentowanie wynosi 4,4% w skali roku. Dodać trzeba, że różnica w oprocentowaniu między tą lokatą a ofertą, która znalazła się na miejscu czwartym (lokata terminowa eurobanku) wynosi zaledwie 0,05% i przekłada się na odsetki niższe o 6,5 zł.

Ranking 2- i 3-letnich lokat terminowych - maj 2013
Bank/nazwa produktu
Oproc. nominalne
(po podatku)
Odsetki
(po podatku)
Oprocentowanie lokat - 2 lata
Lokata WIBOROWA
4,50%*
(3,64%)
364,00 zł
Lokata Meritum Zysku w Internecie oparta o stawkę WIBOR
4,40%*
(3,56%)
356,00 zł
FM Lokata PRO
4,30%
(3,48%)
348,00 zł
FM Lokata WIBOR Plus
4,30%*
(3,48%)
348,00 zł
Lokata terminowa (zakładana w placówce)
4,25%*
(3,44%)
344,00 zł
FM Lokata
4,20%
(3,40%)
340,00 zł
Oprocentowanie lokat - 3 lata
Lokata WIBOROWA
4,60%*
(3,73%)
559,00 zł
Lokata Meritum Zysku w Internecie oparta o stawkę WIBOR
4,50%*
(3,65%)
547,00 zł
FM Lokata WIBOR Plus
4,40%*
(3,57%)
535,00 zł
Lokata terminowa (zakładana online)
4,35%*
(3,52%)
528,50 zł
Lokata terminowa (zakładana w placówce)
4,25%*
(3,44%)
516,50 zł
Ranking lokat terminowych TotalMoney.pl zawiera standardowe lokaty terminowe w kwocie 5000 zł. W rankingu nie są ujęte lokaty progresywne.
* Oprocentowanie zmienne
Stan na 23 maja 2013 r. 
Źródło: porównywarka lokat bankowych TotalMoney.pl

Załóż trzyletnią lokatę bez potrzeby otwierania konta!

Z majowego rankingu 2- i 3-letnich lokat terminowych TotalMoney.pl wynika, że osoby, które zdecydowały by się rozstać ze swoimi oszczędnościami na 2 czy 3 lata nadal mogą liczyć na oprocentowanie nominalne przekraczające 4%. To dobra wiadomość. W przypadku lokat z krótszymi okresami umownymi aż tak oczywiste nie jest… Niepokoić za to może – zwłaszcza osoby, które chcą wiedzieć, ile odsetek bank im naliczy – praktyczna nieobecność w zestawieniach lokat o stałej stopie procentowej. Z drugiej jednak strony – nikt z nas nie wie, jak długo będzie trwała obecna sytuacja na rynku. Dość powiedzieć, że sześciomiesięczny WIBOR między 6 a 22 maja spadł o 0,3%. Pamiętajmy jednak o jednej – bardzo istotnej – sprawie. Niezależenie od tego czy zdecydujemy się na lokatę, której oprocentowanie będzie zmienne czy stałe, nasze pieniądze będą na niej pracować i przyniosą nam (większy czy mniejszy) zysk. Trzymając oszczędności na koncie osobistym czy w przysłowiowej „skarpecie” nie zarobimy nic, a wręcz stracimy – na nasze oszczędności negatywny wpływ będzie miała bowiem inflacja.