Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Krajowego Badania Warunków Pracy (NEA) wśród 61 tys. zatrudnionych w Niderlandach w wieku od 15 do 75 lat.

Najczęściej dyskryminowani pracownicy

Wynika z niego, iż najczęściej dyskryminowani byli pracownicy branży transportowej i magazynowej, natomiast najmniej zatrudnieni w budownictwie oraz rolnictwie. 6 proc. spośród zatrudnionych Holendrów, którzy skarżą się na dyskryminację w miejscu zatrudnienia, twierdzi, że padło także ofiarą zastraszania bądź przemocy.

Reklama

Jednocześnie jedna czwarta pracowników, którzy czują się dyskryminowani, uważa, że ma mniejsze możliwości awansu lub rozwoju, a osiemnaście procent musiało wykonywać mniej atrakcyjną pracę lub otrzymywało niższe wynagrodzenie za tę samą pracę.

Dyskryminacja ze względu na wiek i płeć

Z raportu CBS wynika, iż dyskryminacja ze względu na wiek jest najbardziej powszechna wśród pracowników w wieku powyżej 65 lat. Natomiast kobiety cztery razy częściej czują się pokrzywdzone w miejscu pracy niż mężczyźni.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek