"Decyzja ramowa w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawno-karnych ma na celu zagwarantowanie, aby poważne przejawy rasizmu i ksenofobii, takie jak publiczne nawoływanie do przemocy lub nienawiści, podlegały skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom karnym w całej Unii Europejskiej. Komisja wystosowała dziś dodatkowe wezwania do usunięcia uchybienia" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Wezwanie do Polski, Estonii i Finlandii

Dodatkowe wezwanie trafiło także, prócz Polski, do Estonii i Finlandii.

Po przeanalizowaniu odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia Komisja stwierdziła, że oprócz zastrzeżeń wysuniętych już w wezwaniach do usunięcia uchybienia, istnieją dalsze problemy z transpozycją, do których należy się konkretnie odnieść.

Reklama

W tym celu Komisja podjęła decyzję o wystosowaniu do trzech wskazanych państw członkowskich dodatkowych wezwań do usunięcia uchybienia. Wspomniane trzy państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na udzielenie Komisji odpowiedzi na to wezwanie. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu do tych państw członkowskich uzasadnionej opinii.