Reklama

Pismo to pokłosie ostatnich wydarzeń, czyli zwolnienia redaktora naczelnego "Newsweeka" Tomasza Lisa czy zawieszenia dziennikarki "Faktu" Agnieszki Burzyńskiej. W trosce o czwartą władzę postanowiłem przyjrzeć się sprawie pana Kamila - mówił PAP Sobolewski.

Pismo do Głównego Inspektora Pracy

W piśmie datowanym na 1 lipca Sobolewski zwrócił się do Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko o analizę sprawy Różalskiego.

Reklama

Przypomniał, że zgodnie z "przedstawionymi faktami Pan Kamil Różalski był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w TVN S.A w latach 1998-2012 na stanowisku operatora kamery".

"Bezprawna presja pracodawcy"

"Niestety po bezprawnej presji pracodawcy od stycznia 2013 roku został przymuszony do zaakceptowania rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, a następnie podjęcie współpracy na podstawie podjęcia własnej działalności gospodarczej, bądź umowy o dzieło, jeśli by tego nie uczynił, mógł stracić pracę" - napisał Sobolewski.

W piśmie wskazał, że Różalski przez kilka kolejnych lat świadczył usługi dla TVN, a jego zadania i obowiązki oraz sposób podlegania przełożonym został taki sam jak w warunkach wcześniejszej umowy o pracę. "Ponadto wielokrotnie dokonywano antydatowania umów, przy czym kolejno pozbawiano go szeregu uprawnień, które wynikały z regulacji Kodeksu Pracy" - dodał poseł PiS powołując się na informacje przedstawiane przez Różalskiego.

Reklama

"Proceder praktykowany przez TVN"

"Z relacji Pana Kamila wynika, że podobne praktyki zatrudniania osób dotyczyły około 1800 pracowników. Proceder ten praktykowany przez TVN S.A spowodował znaczne uszczuplenie - szkodę na rzecz Skarbu Państwa w związku z redukcją wpłat składek w zakresie ZUS oraz innych danin podatkowych" - czytamy w piśmie Sobolewskiego.

Polityk podkreślił, że sprawa Różalskiego istnieje w przestrzeni publicznej od dłuższego czasu. "Dlatego zwracam się z pytaniem: Czy w wyżej wymienionej sprawie były podejmowane odpowiednie kroki z ramienia PIP?" - czytamy.

"Jeśli PIP w tej sprawie podjął odpowiednie działania, to jakie są ustalenia po dokonaniu kontroli? Jeśli nie podejmowano w tej sprawie żadnych działań to z uwagi na poważny charakter sprawy, zwracam się z prośbą o dogłębną analizę faktów podnoszonych w przedmiotowej sprawie oraz podjęcie niezbędnych działań mających na celu wyjaśnienie podnoszonej sprawy" - dodał w piśmie Sobolewski. (PAP)

Autor: Rafał Białkowski