Szefowa MRPiPS złożyła kondolencje rodzinie i współpracownikom Kwalińskiego. O śmierci Kwalińskiego w piątek poinformowała Państwowa Inspekcja Pracy.

Kim był Andrzej Kwaliński?

Kwaliński z wykształcenia był inżynierem elektrykiem, ukończył Politechnikę Świętokrzyską. Pracę w Państwowej Inspekcji Pracy rozpoczął w 1985 r. w Kielcach. Od 1999 r. pracował w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie. "Przeszedł w urzędzie przez wszystkie szczeble kariery zawodowej, zdobywając kolejne inspektorskie doświadczenia w okręgowych inspektoratach pracy w Kielcach i Warszawie oraz w Głównym Inspektoracie Pracy. Stale doskonalił warsztat inspektora pracy, awansując przy tym na coraz wyższe stanowiska" – napisano na stronie PIP. Od czerwca 2016 r. kierował OIP w Warszawie. W listopadzie 2017 r. został zastępcą Głównego Inspektora Pracy. 24 września 2020 r. objął stanowisko Głównego Inspektora Pracy.

Reklama