Skoncentruj się na pracownikach

Reklama
Źródło nieznane

Monika Sielicka- Hamala- Dyrektor Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Sodexo Benefits&Rewards Services Polska Sp. z o.o.

Doświadczenie, wiedza i kompetencje personelu to kluczowe wartości dla organizacji, a jak pokazuje praktyka nadal zbyt wielu pracodawców nie zna swoich pracowników. Traktuje ich w sposób masowy i wszystkich mierzy jedną miarę. Nie tędy droga! Pierwszym krokiem do budowania zaangażowania jest zaakceptowanie faktu, że każdy z zatrudnionych jest inny – posiada inne wartości, poglądy, doświadczenia czy pragnienia. Niska świadomość ich potrzeb prowadzi z jednej strony do nieefektywnego wykorzystania budżetu przeznaczonego na programy motywacyjne, a z drugiej rodzi frustrację i kreuje negatywną atmosferę w firmie. Kluczem do sukcesu jest indywidualne podejście do każdego z pracowników, co pozwala zrozumieć motywy jego działania, a konsekwencji umożliwia dobór skutecznych motywatorów.

Dobierz właściwe benefity pozapłacowe

Rynek pracownika oraz obecność wielu pokoleń w jednym miejscu pracy powodują, że tylko firmy, które poważnie i odpowiedzialnie podchodzą do motywacji pracowników mają szansę na utrzymanie w swoich szeregach talentów. Jednym ze sposobów jest odpowiedni dobór oraz wdrożenie benefitów pozapłacowych. Dotyczy to zarówno świadczeń wręczanych regularnie, w tym tych wpierających zdrowe żywienie pracowników, czy też okazjonalnie, np. z okazji świąt. Dlatego - poszukując prezentu nowoczesnego, prostego we wdrożeniu, spersonalizowanego, a także zwolnionego z podatku PIT – warto sięgnąć po narzędzie, które daje pracownikom coś więcej niż gotówka. Takim rozwiązaniem jest limitowana Karta Podarunkowa z Pajacykiem, która podarowana w okresie świątecznym pomaga sfinansować posiłki podopiecznym programu organizowanego przez Polską Akcję Humanitarną, a także odpowiada na potrzeby pracowników.

Inwestuj mądrze w motywowanie

Motywowanie pracowników powinno być postrzegane jako przemyślana długoterminowa inwestycja w kapitał ludzki. Doskonale widać to w wynikach badania „Drogowskaz Motywacyjny 2018” zrealizowanego dla Sodexo Benefits and Rewards Services przez Millward Brown . Średnia kwota przeznaczana rocznie na świadczenia pozapłacowe na jednego pracownika rośnie nieprzerwanie od 6 lat i wynosi obecnie 948 złotych. I trudno się dziwić, bo zwrot z tej inwestycji ma fundamentalne znaczenie dla osiąganych przez firmę rezultatów. Badania Gallupa wykazały, że zespoły wysoce zaangażowane mają o 10% więcej zadowolonych klientów, o 22% większe zyski i o 21% większą produktywność.

Daj zatrudnionym możliwość wyboru

Obecnie firmy muszą umiejętnie zarządzać i wykorzystywać potencjał płynący z różnorodnych zespołów. Mówimy tu, nie tylko o wieku pracowników, gdzie w wielu firmach w jednym zespole współpracuje ze sobą pięć pokoleń, ale także o sytuacji rodzinnej czy wartościach jakimi kierują się ludzie. To wymaga indywidualnego podejścia i zaoferowania zróżnicowanej oferty motywatorów pozapłacowych. W większych firmach monitorowanie czy stałe dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb pracowników jest wręcz niemożliwe. Dlatego firmy w Polsce coraz częściej wybierają programy kafeteryjne, które pozwalają w ramach określonego limitu dokonywać wyboru najbardziej dopasowanych świadczeń do potrzeb pracowników.

Korzystaj z nowych technologii

Nowe technologie stały się nieodłącznym elementem naszego życia prywatnego. Z coraz większą śmiałością wkradają się także w życie zawodowe. Wspomagają między innymi tworzenie nowych procesów i usług, usprawniają komunikację z klientami oraz usprawniają komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, ale przede wszystkim pozwalają budować przewagę konkurencyjną. Jednak do osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników i realizacji celów biznesowych firmy nowe technologie muszą wspierać również strategie employer brandingowe. Wprowadzanie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań podnosi efektywność realizowanych procesów motywacyjnych oraz umożliwia sprawne zarządzanie oferowanymi benefitami pozapłacowymi. Firmy często sięgają po zaawansowane technologicznie rozwiązania wykorzystujące cyfrowe platformy skoncentrowane na człowieku. Przykładem takiej platformy jest Sodexo Select, program do budowania indywidualnych programów motywacyjnych pozwalający na samodzielny wybór świadczeń pożądanych przez zatrudnionych. Coraz popularniejsze staje się również motywowanie pracowników poprzez grywalizację, która zawiera w sobie dwa angażujące elementy – rywalizację oraz grę. Wśród zalet takiego narzędzia jest stałość motywacji pracowników niezależnie od okresu rozliczeniowego oraz urozmaicenie codziennych obowiązków.

5 filarów skutecznej motywacji to tylko początek drogi do stworzenia miejsca pracy, w którym pracownicy są zaangażowani i z uśmiechem przychodzą do biura. Kluczową kwestią jest monitorowanie trendów i zmian na rynku oraz dostosowywanie się do dynamicznie zmieniających się potrzeb pracowników oraz stałe rozwijanie oferty świadczeń pozapłacowych. Korzyści takiego podejścia jest wiele - zaangażowani pracownicy postrzegają interesy firmy jako własne. Są także najbardziej wiarygodnymi ambasadorami firmy i to ich opinia często wpływa na postrzeganie pracodawcy jako tego pożądanego i godnego zaufania.