Podczas posiedzenia Komisji poseł PiS Grzegorz Wojciechowski stwierdził, że „Wielki Piątek nie tylko dla osób wierzących jest ważnym, a nawet najważniejszym, dniem w roku. Ważniejszym niż Święto Objawienia Pańskiego (zwane popularnie Świętem Trzech Króli), święto 1 Maja, czy jakiekolwiek inne święto państwowe. Blisko 100% obywateli naszego kraju to chrześcijanie, w tym głównie katolicy”.

Reklama

Poseł jak pisze gazetaprawna.pl podkreślił, że jest to święto nie tylko w kościele katolickim, ale i protestanckim a co za tym idzie w takich krajach jak Austria, Niemcy i Anglia jest dniem świątecznym. Zwrócił uwagę, że jedynym krajem, gdzie katolików jest więcej a Wielki Piątek jest świętem i dniem wolnym od pracy jest też Hiszpania. - O ile sobie dobrze przypominam, bodajże od 2012 r. Wielki Piątek jest świętem i dniem wolnym od pracy na Kubie – mówił.

Wojciechowski argumentował również, że Wielki Piątek to czas przygotowań do świąt i wiele instytucji oraz zakładów pracy dobrowolnie ogranicza pracę tego dnia.

"Zwrócono również uwagę, że Wielki Piątek nie jest uwzględniony w Konkordacie między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, w którym święta kościelne są wymienione enumeratywnie. Komisja zwraca się o analizę możliwości ustanowienia Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy w kontekście już istniejących dni wolnych od pracy – w tym Poniedziałku Wielkanocnego. Komisja prosi również o wskazanie, czy ustanowienie Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy musiałoby się wiązać z rezygnacją z innego dnia wolnego, ze względu na skutki dla całego systemu funkcjonowania państwa i gospodarki" – czytamy w dezyderacie.