Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 930 tys. w styczniu wobec 949 tys. miesiąc wcześniej.

Reklama

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w styczniu 8,1%.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec stycznia 8,6%.

Reklama