U nas bariery w doskonaleniu własnych umiejętności są bardzo różne. Od zwykłej niechęci, przez brak czasu, motywacji, brak pieniędzy i po nie w pełni uświadomionych pracodawców, którzy nie inwestują w swoich pracowników - wylicza Beata Balińska z Instytutu Badań Edukacyjnych. 

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Andrzej Martynuska podkreśla, że zdobywania nowych umiejętności i pogłębiania swojej wiedzy wymaga po prostu rynek pracy. Dodaje, że urzędy pracy miałyby o wiele mniej problemów, gdyby pracownicy dbali o podnoszenie swoich umiejętności. 

Osoba długotrwale bezrobotna nie może znaleźć miejsca na rynku pracy, bo w którymś momencie się zagapila, czegoś nie douczyła, nie nadążała za potrzebami rynku pracy i nagle się zorientowała, że jej kwalifikacje są nieadekwatne do wymogów. Pracodawca nie chce takich ludzi zatrudniać - podkreśla szef Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. 

Specjaliści uważają, że aby sprostać wymaganiom dzisiejszej cywilizacji, rynku pracy i wciąż ewoluującej technologii, najlepiej wybrać kształcenie ustawiczne. To inaczej kształcenie permanentne, trwające do końca życia. Pozwala ono na wszechstronne rozwinięcie osobowości i sprawności umysłowej dorosłego już człowieka, rozwija zdolności, wzbogaca wiedzę i podnosi poziom kwalifikacji zawodowych.