- Fundusze te pomogą osobom zwolnionym znaleźć nową pracę, a także (zapewnią) odpowiednie szkolenia. Jest to bardzo konkretny wyraz solidarności Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - powiedziała rzeczniczka Komisji Mina Andreeva.

Reklama

Polska wystąpiła o wsparcie po zwolnieniu 1 079 pracowników przez przedsiębiorstwo Fiat Auto Poland S.A. i jego dostawców. Zwolnienia dotyczyły przede wszystkim województwa śląskiego.

Działania współfinansowane z unijnego funduszu skierowane są do pracowników uznanych za najbardziej potrzebujących. Wniosek w tej sprawie zostanie teraz przekazany do zatwierdzenia Parlamentowi Europejskiemu i krajom członkowskim.