Według danych ministerstwa, w lutym bezrobocie wzrosło we wszystkich województwach - najwięcej w Wielkopolsce, najmniej w województwie lubuskim. Widoczny jest zwłaszcza wzrost bezrobocia w województwach, gdzie są duże aglomeracje. Zależność można wytłumaczyć tym, że w dużych miastach jest więcej firm, które w ostatnim czasie redukują koszty przez ograniczanie zatrudnienia. Ministerstwo wskazuje, że wzrost bezrobocia bardziej dotknął mężczyzn niż kobiety.

Reklama

Duża część nowych bezrobotnych to osoby, którym skończyły się umowy na czas określony, zatrudnienie sezonowe, lub którzy zakończyli udział w programach aktywizacji zawodowej.

Liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lutym 2013 roku wyniosła ponad 81 tysięcy. W porównaniu do stycznia 2013 roku wzrosła o 17,5 tysiąca, czyli o 27,4 procent.