Projekt zmian deregulacyjnych trafił do konsultacji międzyresortowych i społecznych - poinformował minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. Jego zdaniem projekt jeszcze w kwietniu mógłby trafić pod obrady Sejmu.

Reklama

Na tym jednak nie koniec, bo przepisy deregulacyjne wkrótce obejmą kolejne profesje.

Premier Tusk zapowiadał w expose, że w tej kadencji będziemy chcieli skrócić o połowę listę zawodów regulowanych. Dziś przedstawiamy opinii publicznej projekt ustawy zawierającej pierwszą transzę zawodów, do których chcemy poszerzyć dostęp. Od dzisiaj rozpoczynają się prace nad drugą transzą, po wakacjach rozpoczniemy prace nad trzecią transzą (...). Moją ambicją jest, aby tych zawodów (regulowanych) zostało około stu - powiedział minister na konferencji prasowej.

Pytany o zastrzeżenia przedstawicieli wielu wskazanych w projekcie profesji do pomysłu deregulacji zawodów reglamentowanych stwierdził, iż można było się spodziewać, że plany te napotkają na opór grup zawodowych, które zapewniły sobie uprzywilejowaną pozycję i doprowadziły do braku równości szans na rynku pracy.

Jak dodał, tam, gdzie poszerza się dostęp do zawodu, obniżają się ceny usług, dzięki swobodnej konkurencji rośnie ich jakość, maleje bezrobocie, zwiększa się konkurencyjność i innowacyjność gospodarki.

W 2005 roku rozpoczął się proces rozszerzania dostępu do zawodów prawniczych. Wtedy też podnoszone były takie zarzuty, że to doprowadzi do jakiegoś dramatycznego spadku jakości usług prawniczych. Dziś na rynku praktykuje więcej prawników niż w 2005 roku. Jakość usług nie spadła - powiedział.

Nadal kilka milionów Polaków pozbawionych jest dostępu do opieki prawnej. Te działania, które w odniesieniu do zawodów prawniczych proponujemy w przedstawionym dziś projekcie ustawy służą temu, by ograniczyć tę dramatycznie wysoką liczbę - dodał. Gowin powiedział, że plany zmian prawnych przewidują m.in. rezygnację z egzaminu państwowego dla przyszłych prywatnych detektywów, profesja ta będzie jednak ściślej kontrolowana.

On dzisiaj uniemożliwia wejście na rynek usług detektywistycznych wielu uczciwym osobom. Nie trzeba egzaminu, choć utrzymujemy wszystkie pozostałe wymogi. Są jednak też tacy, którzy nadużywają uprawnień detektywów, nie muszę wymieniać żadnego ze znanych nazwisk. W stosunku do nich proponujemy wprowadzenie możliwości kontroli działalności agencji detektywistycznych bez zapowiedzi - powiedział.

Pełna lista pierwszej transzy zawodów deregulowanych:

Reklama

Adwokat
Radca prawny
Komornik
Syndyk
Notariusz
Urzędnik sądowy i prokuratury
Spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych
Spawacz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi
Mechanik wiertni w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi
Lider klubów pracy
Pośrednik pracy
Doradca zawodowy
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Specjalista ds. programów
Doradca EURES
Asystent EURES
Geodeta w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych
Geodeta w zakresie redakcji map
Geodeta w zakresie fotogrametrii i teledetekcji
Pracownik ochrony fizycznej I stopnia
Pracownik ochrony fizycznej II stopnia
Pracownik zabezpieczenia technicznego I stopnia
Pracownik zabezpieczenia technicznego II stopnia
Detektyw
Trener I klasy
Trener II klasy
Trener klasy mistrzowskiej
Instruktor sportu
Przewodnik turystyczny miejski
Przewodnik turystyczny terenowy
Przewodnik turystyczny górski
Międzynarodowy przewodnik wysokogórski
Pilot wycieczek
Bibliotekarz
Pracownik dokumentacji i informacji naukowej
Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem
Instruktor nauki jazdy
Taksówkarz
Zarządca nieruchomości
Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Marynarz żeglugi śródlądowej
Mechanik statkowy żeglugi śródlądowej
Przewoźnik żeglugi śródlądowej
Stermotorzysta żeglugi śródlądowe
Szyper żeglugi śródlądowej
Marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej
Starszy marynarz żeglugi śródlądowej
Bosman żeglugi śródlądowej
Sternik żeglugi śródlądowej