Najwyższe wynagrodzenie minimalne obowiązuje w Luksemburgu (1758 euro). W Polsce jest ono niższe pięć razy (349 euro). Najniższa stawka obowiązuje w Bułgarii, gdzie płaca minimalna wynosi zaledwie 35 proc. tego co w naszym kraju.

O wysokości wynagrodzenia minimalnego w państwach Unii Europejskiej decyduje samodzielnie rząd lub wraz z partnerami społecznymi. Jest określane na trzy sposoby – za pomocą ustawy, w układach zbiorowych pracy (centralnie) oraz układach zbiorowych, ale w sposób zdecentralizowany. Wspólnota pozostawia swoim członkom swobodę w kwestii kształtowania wysokości płacy.

W Polsce wysokość wynagrodzenia minimalnego ustalana jest w wyniku negocjacji członków Komisji trójstronnej (związki, pracodawcy) z rządem. W tym roku wynosi ona 1386 zł. Od 1 stycznia 2012 r. będzie to 1500 zł. Polska zajmuje 4. miejsce w Europie pod względem dynamiki wzrostu wynagrodzenia minimalnego w tym roku.