"Z uwagi na fakt, że część pracowników jest zatrudnionych na część etatu w PZU i PZU Życie łączna liczba pracowników objętych zmianami (zmiana warunków pracy i zwolnienia) nie przekroczy 3.303 osób. Rozwiązanie umowy o pracę w skali obu spółek obejmie do 1.199 osób" - napisano w komunikacie.

Reklama

Zawarte porozumienie zawiera informacje dotyczące liczby osób objętych restrukturyzacją, kryteriów doboru do zwolnień, pakietu finansowego, zasad ochrony wybranych grup pracowników oraz harmonogram przeprowadzenia zwolnień grupowych. Proces zwolnień grupowych rozpocznie się 13 czerwca i zakończy 10 października 2011 r.

W PZU restrukturyzacją, polegającą na zmianie warunków pracy lub - w przypadku braku akceptacji ze strony pracowników - zwolnieniach, objętych będzie 1.706 pracowników. Natomiast do 1.041 pracowników otrzyma wypowiedzenia definitywne. W PZU Życie restrukturyzacją objętych będzie 1.317 pracowników, a do 637 pracowników otrzyma wypowiedzenia definitywne.

Rezerwa m.in. na ten cel została utworzona wcześniej i wykazana w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy PZU za 2010 rok. "Z uwagi na złożoność procesu restrukturyzacji, w tym brak możliwości określenia ostatecznej liczby osób objętych restrukturyzacją zatrudnienia, w tym zwolnieniami grupowymi, Spółka nie jest w stanie przedstawić dokładnej informacji na temat poziomu oszczędności z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia" - napisano w komunikacie.

Wcześniej, przed porozumieniem ze związkami zawodowymi, spółka informowała, że zatrudnienie w spółkach grupy może się zmniejszyć o 1212 osób. W sumie restrukturyzacja zatrudnienia w PZU i PZU Życie w 2011 r. miała objąć do 3.316 osób.

Reklama