"Kolejne miesiące przyniosą dalszy spadek stopy bezrobocia. Już w marcu można było oczekiwać, że nastąpi stabilizacja na poziomie z lutego bądź niewielki spadek, zgodnie z szacunkami będzie to spadek. To jest oczywiście podyktowane trendami sezonowymi. Jeśli chodzi o maj i otwarcie rynku pracy w Niemczech i Austrii, to trudno oczekiwać, że to natychmiast spowoduje znaczny spadek bezrobocia. Wydaje się, że ten proces będzie rozłożony w czasie" - powiedziała w poniedziałek PAP wiceminister pracy, Czesława Ostrowska.

Reklama

Na początku kwietnia resort pracy szacował, że w marcu stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 13,1 proc. z 13,2 proc. w lutym. "Obecne prognozy zakładają, że na koniec tego roku, w grudniu stopa bezrobocia wyniesie 10,9 proc. To jest znacznie bardziej racjonalne niż to, że bezrobocie obniży się do przewidywanych wcześniej w budżecie 9,9 proc." - dodała Ostrowska.

W opublikowanym w kwietniu Wieloletnim Planie Finansowym Państwa rząd zapisał, że stopa bezrobocia na koniec 2011 roku wyniesie 10,9 proc. Wcześniej rząd prognozował, że na koniec roku bezrobocie spadnie do poziomu 9,9 proc.