Ponieważ badanie pokazuje wszystkie dochody pracowników medycznych, niekoniecznie tylko te związane z opieką zdrowotną, średnią zaburzają najwyższe zarobki wąskiej grupy podatników. Wśród pracowników medycznych największe przychody wykazywali lekarze. Mediana miesięcznego przychodu brutto dla tej grupy zawodowej wynosiła 16,7 tys. zł – co oznacza, że połowa lekarzy zarabiała mniej, a połowa więcej.
Reklama
W efekcie średnia wynosiła ponad 25 tys. zł. Około 11 proc. lekarzy zarabiało mniej niż 5 tys. zł. Większość, bo trzy czwarte, otrzymywała powyżej 10 tys. zł brutto miesięcznie. Ponad jedna czwarta (28 proc.) zarabiała ponad 25 tys. zł.
Wyraźne różnice widać w podziale na płeć (mężczyźni zarabiają więcej), ale także w podziale na wiek.
Podział na płeć / Dziennik Gazeta Prawna